O NAS / POLITYKA PRYWATNOŚCI

Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha informuje, iż wzory wszystkich produktów przedstawionych w niniejszej ofercie podlegają ochronie zgodnie z ustawą  z dnia 20 czerwca 200r. Prawo własności  przemysłowej (Dz. U. 2001, nr.49, poz.508 z późn. zm.). Produkcja, oferowanie do sprzedaży oraz sprzedaż mebli o wyglądzie odpowiadającym wyglądowi mebli zaprezentowanych w ofercie bez zgody Fabryki Mebli UNIMEBEL Jan Mucha stanowi naruszenie praw z rejestracji wzorów przemysłowych w rozumieniu ww. ustawy oraz czyn nie uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr.47, poz. 211 z późn. zm.).  Działalność taka narusza ponadto prawa autorskie przysługujące uprawnionym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2000, nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Oferta niniejsza nie jest ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian konstrukcyjnych w oferowanych modelach mebli, nie zmieniając ich ogólnego charakteru.  Kolory drewna ze względu na stosowanie lakierów i bejc wodnych mogą różnić się od rzeczywistych. Cechami drewna są niejednolitość faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia i sęczki. Te własności  morfologiczne drewna, charakterystyczne dla materiału naturalnego odróżniają drewno od tworzyw sztucznych i nie stanowią wad wyrobów. Zwracamy też uwagę, że nie wszystkie modele mebli można wykonać w każdej tkaninie. W podanych wymiarach obowiązuje tolerancja różnic do 4cm. Poduszki stanowią element dekoracyjny i nie wchodzą w skład mebli.