Strona w przebudowie!

Zmieniamy się dla Państwa

Bądź z nami w kontakcie by otrzymać informację o nowej stronie, kiedy będziemy już gotowi.

+48 62 586 06 39 n.adamska@unimebel.pl

Fabryka Mebli UNIMEBEL Jan Mucha
ul. Kamienna 28
63-500 Ostrzeszów

Pobierz najnowszy katalog loga UE

Dnia 18.09.2020 Fabryka Mebli UNIMEBEL – Jan Mucha z siedzibą w Ostrzeszowie podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - Oś priorytetowa : 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach.
Firma w ramach tejże umowy otrzymała dotację w wysokości 350.303,43 PLN na realizację projektu dotyczącego wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19 . Pomoc finansowa została udzielona na podstawie programu nr SA.57015 ( 2020/N)
Środki w całości zostały przeznaczone zgodnie z umową.