INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MEBLI / CLASIC VIII