INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MEBLI / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NAROŻNIKA