INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU MEBLI / LEŻANKA DZIENNA