O NAS / FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ

Fundusze unii europejskiej

30 maja 2014 r. UNIMEBEL podpisał umowę o dotacje Unii Europejskiej na ogólny program promocji.
Projekt: "Udział w międzynarodowych targach w Dubaju jako instrument wzrostu eksportu w firmie UNIMEBEL Jan Mucha" -
W ramach poddziałania 6.5.2 Wsparcie uczestnictwa przedsiębiorców w programach promocyjnych, w ramach działania 6.5 Promocja polskiej gospodarki, w ramach osi priorytetowej 6 - Polska gospodarka na międzynarodowym rynku Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 .
Całkowity koszt projektu wyniósł 204.984,42 zł (brutto)
Całkowity koszt kwalifikowalny wyniósł 166.654,00 PLN (netto)
Dotacja UE na projekt wynosiła 124.990,50 PLN (czyli 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych)
Targi handlowe w Dubaju odbyły się w dniach 19-22 maja 2014 roku.
Wniosek o propozycję - przygotowanie angielskiej wersji katalogu Unimebel
Wniosek o projekt - budowanie stoiska wystawienniczego
"Zbieranie nowych maszyn i urządzeń jako instrumentu zwiększającego konkurencyjność producenta mebli" UNIMEBEL "Jan Mucha"